Dorpsraad lid Laurens Huisman geeft ruimte voor opvolger
 
Begin dit jaar is Laurens voor zichzelf gestart als ZZP’er binnen de infra branche en is hij medio dit jaar door een goede vriendin gevraagd om tot het bestuur van Stichting SCRIPT Talent Academy toe te treden. Een stichting om leerlingen een kans te geven talenten te ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen door op laagdrempelige wijze in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.
 
Laurens is maatschappelijk betrokken en vervult vrijwilligerswerk voor diverse initiatieven & goede doelen.  Dit vraagt veel van zijn privé tijd, naast zijn volle agenda op zakelijk gebied.
 
Nu er zich bij de laatste Dorpsraadbijeenkomst (12 nov jl.) acht gemotiveerde mensen hebben aangemeld (waaronder vanuit de Veldlaan) heeft hij te kennen gegeven dat er voor hem een natuurlijk moment is gekomen om het stokje over te dragen. Laurens rond zijn lopende werkzaamheden voor de Dorpsraad af maar zal los daarvan geen verdere taken meer binnen de Dorpsraad vervullen.
 
De Dorpsraad blijft voor hem, als inwoner van Groenekan, een belangrijke bron van verbinding binnen het dorp. 
Wij danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.


Trudie Siegerink verlaat Dorpsraad
 
Sinds 2008 was Trudie Siegerink een actief lid van de Dorpsraad. Om redenen van de gezondheid van haar partner kwamen de activiteiten het afgelopen jaar op een laag  pitje te staan. Dat daardoor de betrokkenheid en het optimaal geïnformeerd zijn afnam, spreekt voor zich. Dat bemerkte zij tijdens de Dorpsraadvergadering op 12 november, waar gelukkig een grote opkomst was.

Nu er zich zoveel belangenstellenden hebben gemeld voor een nieuwe generatie dorpsraadsleden, wil Trudie Siegerink zich terugtrekken. Dat doet ze met een gerust hart omdat zeker is dat de continuïteit gewaarborgd zal worden.

Met ingang van 20 november treedt zij terug als lid van de Dorpsraad Groenekan.
Trudie Siegerink heeft aan de wieg gestaan van de ontdieping Hooge Kampse Plas in 2010 en de Dorpsraad vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Hooge Kampse Plas. Een nuttig en boeiend proces dat kritisch en met veel betrokkenheid door diverse mensen en instanties wordt gevolgd. De natuurwaarden van de Hooge Kampse Plas is een verrijking voor Groenekan en omgeving.

Ook bij het onderzoeken naar voorzieningen voor ouderen in Groenekan, waardoor in het dorp ook goed gewoond kan worden tot op hoge leeftijd, heeft zij haar bijdrage geleverd. 
 
Groenekan
27 november 2018

 
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links