Op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat de 1e verbreding van de A27/A1 een jaar wordt uitgesteld. Dat lijkt nog te overzien maar, samen met het uitstel dat al gepland stond wordt het nu voor de 1e fase: aanvang uitvoering 2016 en afronding 2018.
Op deze 1e fase hebben veel bewoners in 2010 een reactie (zienswijze) ingediend .Dat betrof het ontwerp van de verbreding (ontwerp-tracebesluit) A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord-Knooppunt Eemnes. Dat deden ze ieder om een eigen reden: de angst voor meer fijnstof, lawaai, negatieve invloed op waarde woning, gevolgen onderliggend wegennet enz.. Rijkswaterstaat heeft ons verzekerd dat de ingediende zienswijze van kracht blijven.
Hoe het verder gaat? Dat leggen ze uit.
 
Tussen 2010 en nu zijn bewonersgroepen in overleg met Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente om Wettelijke en bovenwettelijke maatregelen in deze 1e fase goed uitgevoerd te krijgen. (oa Schermen) .Veel afspraken verkeren in een afrondende fase. Deze afspraken staan nu onder druk. Veel is nog niet duidelijk maar toegezegd geld voor bovenwettelijke maatregelen dient in ieder geval veiliggesteld te worden. (Bij de Gemeente en Provincie).We willen graag duidelijkheid..
 
Daarnaast wordt in het Verkeers- en Vervoersplan van de Gemeente de Bilt (GVVP) uitgegaan van een snelle A-27 verbreding. Waardoor sluipverkeer, op bijvoorbeeld de Koningin Wilhelminaweg afneemt. Het komend jaar legt de Provincie bij de kruising KW-weg-N234  een rotonde aan en zal de Gemeente De Bilt het stuk tussen de bebouwde kom en de rotonde afwaarderen tot 60 km. Maar of dit helpt tegen sluipverkeer A27 is maar de vraag.. Nu verkeersoverlast nog minimaal 6 jaar duurt zijn extra verkeersremmende maatregelen noodzakelijk. We vragen reactie Gemeente de Bilt.
 
Om nog niet te spreken van een groter dilemma. Deze verbreding was de opmaat naar nog meer werkzaamheden op het traject A27, de 2e verbreding,  bijvoorbeeld tussen de afslag de Bilt en Utrecht Noord. Dit is onderdeel van het plan A27/Ring Utrecht/Noordelijke ring. Medio 2013 wordt hiervan de Voorkeursvariant vastgesteld.
Bekend is geworden dat de (scheidend) Minister Schultz op de valreep haar voorkeur heeft uitgesproken om in de tweede fase de A27 ter hoogte van Groenekan asymmetrisch te verbreden, naar het westen (van de woonkern af). Onderzocht wordt of dit mogelijk is. is Zojuist heeft ze de tweede kamer weer extra onderzoek toegezegd bij Amelisweerd. Wij willen de gevolgen van al deze keuzes voor de bewoners van Groenekan helder krijgen.
 
En, nu de 1e fase en 2e fase verbreding A27 bijna oplopen, wordt de noodzaak tot afstemming tussen de plannen groter. Wij wensen duidelijkheid over de onderlinge relatie.
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links