Achtergrond
Op nationaal en internationaal niveau wordt toegewerkt naar een circulaire economie. Het goed scheiden, inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval is een belangrijk onderdeel hiervoor. De Bilt is een gemeente met iets meer dan 42.000 inwoners en ongeveer 17.500 huishoudens. Jaarlijks leveren deze veel afval op. Afval dat nog meer aan de bron gescheiden kan worden en dan geen afval meer is maar een grondstof. De gemeente wil de landelijke doelstelling betreffende het afval- en grondstoffenbeleid volgen en daarom streven we een afvalscheidingspercentage na van 75% in 2020. Het scheidingsdoel komt neer op maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2020. Om dit te realiseren zijn verdergaande maatregelen nodig dan alleen optimalisaties van de huidige inzamelsystematiek. Daarom vindt de gemeente het belangrijk inwoners mee te laten denken over mogelijke inzamelwijzen die afvalscheiding bevorderen en de service zo hoog mogelijk houden. Het is zaak daarbij een juiste balans te vinden tussen de milieudoelstellingen, het serviceniveau en de kosten voor afvalinzameling en –verwerking. Medio juni gaat de raad hierover een besluit nemen. Om hierover mee te denken zijn er in de komende periode de volgende mogelijkheden:
 
Planning participatie verbeteren afvalscheiding
 
10 februari - 2 maart                     Enquête om te peilen welke maatregelen het meeste draagvlak hebben om de afvalscheiding te verbeteren
 
13 februari                                        Afvalbraderie vanaf 13.30 uur, naast Milieustraat, Weltevreden 22 in De Bilt: allerlei informatie en doemarkt over afvalinzameling.
o   Informatiekramen Emmaus, de gemeente, textielinzamelaar Sympany, Van Gansewinkel
o   Repair café en knutselen met kinderen
o   Uitleg en foto’s bij een vuilniswagen van Van Gansewinkel
o   Informatieve films en scenario-informatiepanelen
o   Poffertjeskraam, muziek en catering (glühwein, warme choco)
o   Ren-je-rot-afvalquiz voor kinderen met prijsje
o   Spijkerbroeken-hangen voor kinderen met prijsje
o   Walking Bins
o   Uitdelen van gratis WeCycle-inzamelboxen
 
9 Maart                                               Resultaten enquête bekend
 
Eind Maart/ April                            Verdiepingssessies om tot een verfijning te komen van de basisscenario’s op basis van de uitkomsten van de enquête. Bewoners kunnen zich via de enquête opgeven Wij nodigen tevens de wijk- dorpsraden en belanggroepen uit. Daarnaast gaat wethouder Brommersma ook nog 100 willekeurige bewoners uitnodigen.
 
Medio 2016                                       Raad maakt keuze over de afvalinzameling op basis van de uitkomsten van de enquête en de werksessies.


Caro Hollebeek
Beleidsmedewerker
Unit Civiele Werken
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links