Bijdrage Tonny Groen aan Politiek café Groenekan 24 februari 2014  (versie 2 17-2)

 
Schone lucht
Laat maar lekker gaan zoals het gaat
Leef zoals de wind je jasje waait
Doodgewoon met leven doorgaan
Laat maar waaien laat maar gaan

Ja dat waaien, inmiddels weten we dat er in die wind van alles meewaait, stofjes waar wij en onze kinderen helemaal niet lang gelukkig en gezond van leven. 

Vrijwilligers van De Dorpsraad Groenekan doen in samenwerking met de Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk (SSGM) maandelijkse stikstofmetingen. Dit heeft u natuurlijk gevolgd op de website van de Dorpsraad Groenekan.

De uitkomst van deze metingen is dat de hoeveelheid verontreiniging bij de Groenekanse basisisschool ruim boven de norm uitkomt van de Wereld gezondheidsraad. Populair wordt gezegd: onze kinderen roken passief 17 sigaretten per dag.

De lucht is wel schoner dan de wettelijke EU norm, maar die norm is ontstaan in onderhandeling met bijvoorbeeld de Duitse autoindustrie.

Stikstof is slecht voor longen en hart en vaten. We sterven er eerder door. De hoeveelheid stikstof in de lucht is ook een indicatie voor de hoeveelheid fijnstof.

In Utrecht hebben politieke partijen zich gepresenteerd op het thema Schone lucht. Met maatregelen als meer fietspaden, gratis elektrische fietsen, verschillende parkeertarieven voor vuile en schone auto’s, verlaging snelheden, 30 en 80 kilometer zones enz. In weer andere gemeenten maakt men eigen normen door bijvoorbeeld op grotere afstand te bouwen van een snelweg.

De vraag is : wat doet de politiek in De Bilt:

Stelling 1. 
De gemeente de Bilt moet er alles aan doen om stik- en fijnstof terug te dringen en haar bewoners zo min mogelijk bloot te stellen aan vieze lucht. Norm is het advies van de Wereld gezondheidsraad.


A27
Al jaren ben ik aktief namens de Dorpsraad Groenekan op het dossier verbreding  A27. Verbreding? Zonde van haar energie denkt u misschien, die verbreding is toch weer jaaaren uitgesteld. Nu …… die verbreding komt voor Groenekan sneller dan u mogelijk denkt.

Hoe dat kan?

Er staan voor Groenekan  2 verbredingen gepland: de A27/A1  en de A27/Ring Utrecht tot A12, we noemen ze A en B.

B staat nog in haar kinderschoenen en hierover is veel publiciteit: Amelisweerd, het weven bij Lunetten, nog meer onderzoek, uitstel . en …hoe besteden we de 15 miljoen aan bovenwettelijke maatregelen! 

Maar deel  A loopt ondertussen gewoon door, zonder publiciteit. Dus Politiek en Groenekanners: Dit voorjaar wordt het tracebesluit door de minister getekend en aan o.a. Groenekanners voorgelegd (alleen burgers mogen, in deze verkorte procedure beroep aankaarten bij de Raad van State). De realisatie van de verbreding staat vervolgens gepland tussen 2016 en 2018.

Even een geheugensteuntje:

In 2010 was er het ontwerp tracebesluit en heeft de Dorpsraad verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. U heeft als bewoners in 2010 massaal een officiële schriftelijke reactie gegeven op de uitkomsten van dit ontwerp.

Daarna  heeft de Dorpsraad,  in een prachtige samenwerking met politieke partijen, belangengroepen van Hollandse Rading, Maartensdijk en de Stichting Stop geluidshinder  ingezet op “bovenwettelijke maatregelen” om te komen tot max 55 dBa. geluid. We hebben samen gezorgd voor geld voor meer schermen: 300.000 euro reservering bij de Gemeente de Bilt en 300.000 euro bij de Provincie. De overige benodigde 300.000 euro moest van de Minister komen maar die gaf niet thuis (terwijl er voor fase B inmiddels wel 15 miljoen staat gereserveerd!).

Fase A. We hebben een “wallen” werkgroep geformeerd en overlegd met bewoners en RWS over soort geluidsschermen (2 kanten geluidsabsorberend ivm trein), manier van plaatsen enz.

En toen werd het stil, de Minister besloot voor project A tot 1 jaar uitstel, en RWS moest voor het definitieve tracebesluit nieuwe berekeningen maken Daarin werden de uitkomsten van het OTB meegenomen, maar ook de 130 km maatregel en de gevolgen van de verder gevorderde plannen rond de Ring Utrecht (B).

Ingewikkeld , ja, kunt u het nog volgen? Ik kan het niet mooier maken..
Half februari kreeg ik als lid van de wallenwerkgroep de globale uitslag van deze nieuwe berekeningen  onder ogen en het ziet er naar uit dat we weer vol aan de bak moeten, want we halen met deze nieuwe berekeningen bij lange na die 55 dBa niet, ook niet met onze reservering van 600.000 euro.

Daarnaast is het vreemd dat voor verbreding B  wel 15 miljoen voor extra maatregelen beschikbaar wordt gesteld door de minister en voor A helemaal niets!  Dat betekent dat Groenekan tot minimaal in 2020 moet wachten op extra maatregelen en dat mag niet gebeuren!

Wij vinden dat Groenekan de dupe is van de knip in deze 2 projecten.
 
Stelling 2.
Alle inwoners van Groenekan hebben recht op een geluidsbescherming van max 55 dBa. Wij gaan ons daar samen hard voor maken. 

(Officieel is de Gemeente de Bilt bij het TRACE BESLUIT A27/A1 geen partij, alleen burgers mogen een beroepsprocedure aankaarten. de gemeente de Bilt kan haar Burgers zoveel mogelijk ondersteunen bij de beroepsschriften, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van uren kennis (beleidsmedewerkers en milieudienst). Daarnaast kunnen alle partijen en de Gemeente de Bilt  provinciaal en landelijk uitdragen dat zij vinden dat Groenekan de dupe is van de knip tussen project A en B en van de Minister zo snel mogelijk geld eisen voor extra bovenwettelijke maatregelen, al in fase A) 
 
Eventueel nadere informatie bij Tonny Groen  tel. 06 3331 3005
 
 
   
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links