Van Ruiterspoor naar ruiterpad      

Voor het verbeteren van het Ruiterpad langs de Hooge Kampse plas is momenteel € 2800,- binnen.
Op 28 maart is tijdens de Dorpsraadvergadering Groenekan de actie van start gegaan om gelden in te zamelen ter verbetering van het ruiterpad Hooge Kampse Plas. De verwachting is dat een goed ruiterpad voorkomt dat ruiters op het fietspad gaan lopen en hun paarden daar uitwerpselen achterlaten. Dat stoort fietsers en wandelaars, en is bovendien wettelijk verboden.
Voor de verbetering van het pad is € 4500,- nodig. Wij hopen de actie succesvol te kunnen afsluiten op 6 mei en ons plan te verwezenlijken.
Vanuit Vitaal Platteland en van Dorpsgericht werken van de gemeente is er ook al een toezegging binnen maar we zijn er nog niet.
Een goed initiatief vindt iedereen.  Het moet toch lukken samen met alle ruiters die er gebruik maken van het pad langs de Hooge Kampse plas een mooi ruiterpad te maken.
Hopelijk sluiten er nog velen aan met een bijdrage en zijn het niet een paar, maar alle ruiters én stalhouders die voor anderen gaan mee betalen om dit pad te realiseren.
Een van de vragen die ons bereikte is hoeveel wordt er verwacht bij te dragen. Geen verplichting maar wel een richting is eenmalig € 50 per ruiter en een veelvoud per stalhouder.
Wie zou er niet over een beter pad langs de Hooge Kampse plas willen lopen met zijn paard?

Rekening NL70RABO0110841859 t.n.v. Stichting Groenekans Landschap onder vermelding “ruiterpad”

Kijk op op Facebook om de berichten hierover te volgen.
Wij rekenen op alle ruiters en stalhouders!
Hopelijk kunnen wij binnenkort in de Vierklank foto’s laten plaatsen van de realisatie.
Namens de Dorpsraad Groenekan

Marius van den Bosch
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
0651326520


L.S.,
Dit bericht is gericht aan alle ruiters en stalhouders die weleens gebruik maken van het ruiterspoor in de berm van het fietspad langs de Hooge Kampse Plas.

Inleiding

Wellicht heeft u onlangs een brief ontvangen over de toekomst van het ruiterspoor dat als verbinding tussen de Voordorpsedijk en de Groenekanseweg dient.
Tot op heden was gebruik van het spoor door ruiters toegestaan door de gemeente. Helaas zijn er de laatste tijd steeds meer meldingen van overlast, met name over achtergebleven mest, door andere gebruikers van het fietspad gedaan. Omdat de gemeente niet graag het gebruik van de verbinding aan ruiters wil verbieden wordt er nu gezocht naar een oplossing waar iedereen blij van wordt.
Afgelopen maandag 27 maart is er in Groenekan een bijeenkomst gehouden waarbij de dorpsraad Groenekan, Stichting Het Utrechts Landschap en Recreatieschap Stichtse Groenlanden samen met ruiters en stalhouders uit de omgeving plannen heeft gemaakt. Hieruit zijn een aantal punten naar voren gekomen:

Aanleg ruiterpad

Op dit moment is het pad dat in de berm van het fietspad ligt geen officieel ruiterpad. Dit is ook de reden dat er geen onderhoud wordt gepleegd aan het pad, en ruiters bij slecht weer vaak op het fietspad gaan rijden. Om te zorgen dat dit niet meer nodig is, is er een offerte aangevraagd voor de aanleg van een volwaardig ruiterpad.
Deze offerte is uitgekomen op €4.500. Dit bedrag kan helaas niet door één van de betrokken stichtingen of de dorpsraad vrijgemaakt worden, en zal dus door de eindgebruikers bij elkaar moeten worden gelegd. Meer hierover staat onder de kop ‘ruiterbijdrage’.

Kwaliteit ruiterpad

De dorpsraad heeft tijdens de bijeenkomst uitgesproken dat het ruiterpad dat er zal komen een volwaardig ruiterpad zal zijn. Niet alleen zal de toplaag worden afgeschept en opgevuld met een goede, duurzame laag, ook zal er aandacht worden besteed aan de omgeving. Zo zal het prikkeldraad worden vervangen door een meer paard-vriendelijke omheining.
Wanneer het pad na aanleg niet voldoet aan de standaard van een veilig ruiterpad, beoordeeld door de gebruikers en de KNHS, zullen er verbeteringen worden gemaakt tot dit wel het geval is. Hiervoor zal dan niet nog eens geld bij elkaar moeten worden gelegd!

Ruiterbijdrage

Het is de bedoeling dat de ruiters die gebruik maken van de verbinding tussen de Groenekanseweg en de Voordorpsdijk zelf zullen betalen voor de aanleg van het nieuwe ruiterpad. Het gaat dus niet alleen om de ruiters die vanuit de Voordorpsdijk of vanuit de richting van park Voorveldse polder richting de Groenekanseweg en verder het bos in rijden, maar ook om ruiters die andersom komen, bijvoorbeeld richting de Utrechtse Manege.
Des te meer ruiters mee betalen, des te minder iedereen individueel moet bijdragen. Er zijn op het moment geen goede schattingen van het aantal ruiters dat gebruik maken van het pad. Het is daarom ook moeilijk om een indicatie te geven hoeveel eenieder zal moeten bijdragen.
Naast een bijdrage van ruiters wordt er gehoopt op een bijdrage van stalhouders. Voor deze wordt het gebied immers meer aantrekkelijk voor ruiters en gaat het om een verrijking van de omgeving.

Bijdrage Gemeente

Tijdens de bijeenkomt op 27 maart was er ook vertegenwoordiging vanuit de gemeente. Deze heeft gewezen op een stuk budget dat er vanuit de gemeente bestaat om groene initiatieven een stukje de goede kant op te helpen. Mogelijk zou dit project hieronder kunnen vallen.
Het zou gaan om een kleine bijdrage, maar het zou mogelijk het laatste stukje kunnen zijn als de inzameling op het laatste stukje vastloopt. Er kon nog geheel geen toezegging worden gedaan, maar de vertegenwoordiger wil zich graag sterk maken voor deze zaak, wat hoop geeft op een positief resultaat.

Bijdrage Utrechts Landschap

De dorpsraad Groenekan heeft met de Stichting Het Utrechts Landschap, die de eigenaar van het land is, gesproken over het onderhoud van het ruiterpad. Omdat het ruiterpad over terrein van het Utrechts Landschap zal lopen, zullen zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het pad. Zij hebben hiermee al ingestemd.
Wel zou het zo kunnen zijn dat het Utrechts Landschap voor dit gebied, net als voor andere gebieden, een bijdrage in ruil voor een ruiterpenning zal vragen. Dit al te zijner tijd worden bepaald en besproken. In eerste instantie staat de stichting open om de kosten van het onderhoud zelf te dragen.

Hoe te doneren

De Stichting Groenekans Landschap zal zorg dragen aan de administratie van het project. Wanneer u wilt doneren aan het nieuwe ruiterpad, dan kunt u dat doen door geld over te maken op onderstaande rekening. Vergeet u niet in de omschrijving te zetten dat het gaat om het ruiterpad Hooge Kampse Plas.
NL 70 RABO 0110 8418 59
t.n.v. ‘Stichting Groenekans Landschap’
o.v.v. ‘ruiterpad Hooge Kampse Plas’

Wat is de planning

Op de website van de Stichting Groenekans Landschap, alsmede op de website van de dorpsraad Groenekan en op facebook zal een stand van zaken worden bijgehouden. Dit zal zo vaak mogelijk gebeuren, maar het kan zijn dat het niet dagelijks lukt.
Zodra het geld bij elkaar is kan er worden begonnen aan het project. Tijdens de bijeenkomst waren de genoemde data:
Vóór 15 april      het bedrag bij elkaar,
Juni                        ruiterpad opgeleverd.
Deze data waren grove indicaties. Wanneer het bedrag later bij elkaar is zal ook het pad pas later worden opgeleverd. Er kan immers nog niets gebeuren tot het gehele bedrag rond is.

Wat als het niet lukt

Wanneer het uiteindelijk blijkt dat het project niet zal lukken, zal al het geld dat gestort is terug worden betaald aan degene die het had overgemaakt. Er wordt besloten dat het doel niet wordt bereikt als er langere tijd geen geld mee rop de rekening is binnengekomen.
Helaas zal er dan ook geen ruiterpad komen, en zal de gemeente dus een andere oplossing moeten vinden voor de overlast die wordt ervaren op het pad. De gemeente ziet hier geen andere optie dan het gedogen op het gebruik van het ruiterspoor in te trekken en hier dus ook op te gaan controleren.
Dit is niet iets dat de gemeente graag doet, en zeker niet een gewilde uitkomst voor ruiters. Wij hopen dus dat het niet zo ver zal komen.
Mocht er overigens meer geld binnen komen dan nodig, dan zal dit worden gebruikt voor het eerste onderhoud van het pad. Er zal dus niets aan andere zaken dan het ruiterpad worden opgemaakt.

Vragen of opmerkingen

Wanner er nog vragen of opmerkingen zijn na het lezen van dit bericht, of één van de andere berichten, twijfel dan niet om contact op te nemen.
Wanneer u graag wilt helpen met het tot stand komen van dit ruiterpad, deel dan dit bericht met geïnteresseerden. Dit mogen uiteraard ook vrienden en kennissen zijn die niet zelf gebruik maken van het ruiterpad, of mensen die u kent die gebruik maken van het pad als wandelaar of fietser, maar de ruiters een warm hart toedragen.
Wij hopen om een spoedig resultaat.


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links