Krantenknipsel 'Grote steden halen in 2015 EU-norm voor stikstof niet'  bron: De Volkskrant
De EU organiseert een inspraakronde voor burgers over het luchtkwaliteitsbeleid.

Bedroevende meetresultaten NO2 periode 19 februari tm 19 maart 

Meten van luchtkwaliteit langs de A27
In de dorpskernen van Groenekan, Hollandsche Rading en Maartensdijk gaat een jaar lang de luchtkwaliteit langs de A27 gemeten worden.
SSGM (Stichting Stop Geluidhinder Maartensdijk), De Dorpsraad Groenekan, het Dorpsoverleg Hollandsche Rading en de Tolakkervereniging in Holl. Rading hebben besloten dat het belangrijk is dat er objectieve gegevens verzameld gaan worden over de luchtkwaliteit in de drie dorpskernen langs de A27.
Meten is weten is in dit opzicht een goed motto. Deze gegevens zijn ook van belang in het kader van de komende uitbreiding van de A27 en de daarbij door de bewoners gewenste wettelijke en bovenwettelijke maatregelen. Daarom hebben deze organisaties uit de drie dorpskernen zich collectief aangemeld bij de Stichting Milieudefensie te Amsterdam.  Zij hebben besloten dat zij deze metingen zelf zullen organiseren en uit eigen middelen zullen financieren. De gemeente De Bilt kon niet voor de deadline tot een besluit over deze zaak komen. Welke organisatie in Maartensdijk voor de metingen zal gaan zorgdragen wordt nog binnen deze kern bekeken. Over het verdere verloop van het onderzoek zult u op de hoogte gehouden worden.


Op de bijeenkomst van 27 mei 2013 in het Groenhorstcollege waren circa 50 aanwezigen.

Voornamelijk bewoners van kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandse Rading
 
De avond wordt geopend door Frits Jansen van de stichting SSGM over

  1. de  voortgang  A27/A1:
    Volgend jaar komt RWS met nieuwe berekeningen geluid en lucht waarop we als bewoners weer kunnen reageren. Er wordt begonnen met de verbreding van 2x 3 rijstroken en 1 spitsstrook  in 2016. Door inspanning van belangengroepen is voor de dorpen Groenekan, Hollandse Rading en Maartensdijk extra geld voor (bovenwettelijke maatregelen) schermen gereserveerd bij gemeente de Bilt en de provincie.
  2. De planstudie Ring Utrecht A27/A12:
    deze is vertraagd. Dit plan is voor ons alleen het stuk Bilthoven-Utrecht Noord (Groenekan) 2x 4 stroken. Er is door de minister 15 millioen uitgetrokken -op het hele traject- voor extra voorzieningen (bovenwettelijk).
    Belangengroepen uit De Bilt hebben bij de gemeente De Bilt hun voorkeur uitgesproken: voorop staat extra geluidsbescherming, daarnaast groenaanplant.

 
Daarna volgen de inleidingen over stikstofdioxide (NO2)
 
Michiel Roemer TNO (zie bijgaand zijn sheets) Michiel laat ook de buisjes rondgaan waarmee wij zelf stikstofdioxide meten:
Er volgt een discussie over de waarde van dit zelf meten: Het is een goede manier om de concentratie te weten te komen op een bijzondere plek (bijvoorbeeld bij scholen). Een afwijking is mogelijk van 10 procent in vergelijking met het KNMI.
 
Joost Meijers namens SSGM (zie bijgaand zijn inleiding)


Anne Knol van Milieudefensie richt zich op de campagne van milieudefensie  (zie presentatie)
 
Uitstoot door verkeer veroorzaakt ademhalingsaandoeningen zoals astma en longkanker en kan ook negatieve effecten hebben op het hart- en vaatstelsel. Van alle verkeersuitstoot is roet waarschijnlijk een van de gevaarlijkste bestanddelen voor de volksgezondheid. Op dit moment bestaat er geen wettelijke norm voor roet en de metingen zijn iets duurder en ingewikkelder. Het RIVM en enkele GGDen meten wel roet, maar het wordt niet landelijk op grote schaal gemeten.
Stikstofdioxide is de enige stof die goedkoop en betrouwbaar op grote schaal gemeten kan worden met behulp van palmes buisjes. Bovendien is stikstofdioxide, dat vrijkomt bij verbranding, een goede indicator voor de uitstoot van wegverkeer. Daarom meet Milieudefensie op 100 punten in Nederland stikstofdioxide met buisjes. Er wordt gemeten op punten die bewoners hebben aangemeld omdat ze zich daar zorgen maken over de lucht. Sterk vervuild zijn plekken langs drukke wegen, zoals in grote steden waar snelwegen doorlopen en waar nu op sommige plekken weer 100 km per uur gereden mag worden. Deze plekken scoren boven de 50, terwijl bijvoorbeeld Groenekan 30 scoort.
De norm voor stikstofdioxide is 40 microgram per m3, maar dat is eigenlijk te hoog. Voor fijnstof is de norm ook 40 microgram per m3, maar de wereldgezondheidsorgansatie adviseert een norm die veel lager ligt, op 20 microgram/ m3. Nederland lijkt echter de bestaande normen al niet te gaan halen. Vanaf 2015 kan de EU Nederland een grote  boete uit de EU verwachten als de stikstofdioxidenorm niet wordt gehaald. Het huidige beleid is niet voldoende om de wettelijke normen te halen en al helemaal niet om de gezondheid te beschermen. 
 
Na de inleidingen volgt met de zaal een discussie en gaat het over de oplossingen de aanwezigen zoeken die in:

 Tonny Groen
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links