door Henk van de Bunt
 
Op 29 september is er vanaf 20.00 uur in de Groene Daan in Groenekan voor de inwoners van Groenekan voorlichting over de gevolgen van de verbreding van de A27. Dit is een samenwerking tussen Dorpsraad Groenekan en de Stichting Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk (SSGM).
 
Dorpsraad en SSGM willen die avond de inwoners het verhaal vertellen en toelichten over de verbreding van deA27: de knip in Projecten A27/A1 en Ring Utrecht, de nadelige gevolgen voor Groenekan, de beperkte (boven)wettelijke maatregelen en voorlichting en hulp geven bij beroep bij Raad van State.
 
Beslissing
Tonny Groen van de Dorpsraad: ‘Minister Schultz van Haegen nam deze maand een beslissing over verbreding van de A27/A1. Het is alweer 4 jaar geleden dat meer danhonderd bewoners van de dorpen Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan reageerden op de ontwerpplannen. Deze week viel er bij die bewoners een dikke envelop in de bus met het antwoord van de Minister en haar definitieve besluit over de verbreding’Frits Jansen namens SSGM: ‘Eind september/begin oktober organiseertRWS inloopavonden voor bewoners langs de A1/A27. Aan de hand van plattegronden worden ze geïnformeerd over de verbreding en de te nemen maatregelen. Dat zijn belangrijke avonden, maar er is hier geen ruimte voor discussie en bewonersgroepen zijn niet meer bij de organisatie betrokken. Voor Groenekan verschilt het besluit op een aantal plekken aanzienlijk met het ontwerp, waar bewoners bijna 4 jaar geleden op gereageerd hebben’.
 
Geluid
Volgens Groen en Jansen gaan in hoofdlijnen bewoners van Hollandse Rading, Maartensdijk en Groenekan West er qua overlast van geluid op vooruit, mede als gevolg van extra schermen, gefinancierd door de gemeente de Bilt en de Provincie, maar er zijn ook schrijnende gevallen.Jansen: ‘Veel pijn zit in Groenekan Oost, dat de dupe is van de splitsing tussen 2 projecten: de A27/A1 en de ring Utrecht. Daarom gaat de A27 in een paar jaar tijd op het stuk Utrecht Noord en Bilthoven tweemaal op de schop. In de eerste fase worden 2x3 banen en 1 spitsstrook aangelegd. In de volgende fase wordt die spitsstrook een rijbaan met vluchtstrook. De gevolgen zijn aanzienlijk: Ten eerste moeten ambtenaren dit stukje snelweg telkens opnieuw berekenen met onduidelijke rekenmodellen, gewijzigde input en veranderende wetgeving met betrekking tot geluid (hogere dBa’s en geluidproductieplafonds)’.
 
Voorbeeld
Tonny Groen geeft een voorbeeld: ‘De aanleg in het Tracé-besluit A27/A1 aansluiting Utrecht Noord van de spitsstrookvalt, net als de rest van deze verbreding onder de Crisis en Herstelwet en huidige geluidswetgeving. Echter, de omzetting van spitsstrook naar rijbaan over een paar jaar valt onder nieuwe geluidswetgeving met hogere geluidsnormen. Door de Crisis- en Herstelwet mogen alleen die bewoners in beroep bij de Raad van State, die bezwaar hadden aangetekend op het ontwerp Tracé-besluit. De gemeente de Bilt, ook niet blij met deze rare knip, mag al helemaal niet in beroep. Een vreemde zaak want de Gemeente blijft in het nazorgtraject officieel juridisch verantwoordelijk voor geluidssanering. Omdat er in deze fase nog niet voor een 4e baan wordt gekozen krijgt Groenekan Oost wel meer geluidsoverlast door de verbreding naar 3 rijstroken en een spitstrook, maar – door een (onduidelijke) doelmatigheidsberekening van RWS – geen nieuw scherm’.
 
Vierde baan
Frits Jansen: ‘Wanneer in de volgende fase de spitsstrook in een vierde baan wordt omgebouwd hebben de bewoners volgens de huidige geluidswetgeving wel recht op een scherm, maar dat geldt dan niet meer omdat er dan nieuwe geluidswetgeving van toepassing is en de oude rechten(hogere waarden) zijn vervallen. Ook heeft Groenekan te maken met 2x jaren van overlast. Zoals de plannen er nu uitzien zullen alle bewoners langs de A27 last krijgen van wegwerkzaamheden, maar de bewoners van Groenekan krijgen hier dan twee keer mee te maken door een knip in de aanleg van de verbreding van de A27. Daarnaast zal de Koningin Wilhelminaweg extra sluipverkeer te verwerken krijgen. In de vier jaar tussen Ontwerp en Tracé-besluit iseen heel nieuw plan uitgewerkt voor het viaduct bij de afslag Bilthoven-Maartensdijk met grote gevolgen voor bewoners aan de Nieuwe Weteringseweg en voor fietsers van Groenekan naar Maartensdijk (V.V.). Hier is nooit echte inspraak op mogelijk geweest’.
 
In Kader:
Ook de Community Hollandsche Rading houdt zich bezig met de verbreding van de A27:
Wanneer u destijds een Zienswijze hebt ingediend betreffende het voorlopig Tracébesluit A27, heeft u vermoedelijk de afgelopen dagen post ontvangen van Rijkswaterstaat (RWS). Een grote envelop met daarin het Tracébesluit, de Nota van Antwoord en een USB card met daarop alle documenten in digitale vorm.
In de begeleidende brief staan de data en locaties van Informatiebijeenkomsten aangegeven, die RWS gaat organiseren. Indien er behoefte is zal RWS nog een aanvullende bijeenkomst in Hollandsche Rading laten plaatsvinden.
 
Dit is het begin van een volgende fase in de procedure rond de A27 en daarin zijn er twee mogelijkheden:
1. U bent tevreden met de reactie van Rijkswaterstaat. In dat geval hoeft u niets te doen.
2. U bent niet tevreden. We vragen u dan ons te laten weten welke vragen en/of opmerkingen u heeft naar aanleiding van de stukken van Rijkswaterstaat.
HR-A27 zal op basis van der ingestuurde formulieren en na overleg met een juridisch deskundige een voorstel doen omtrent eventuele vervolgacties. Verdere actie zou kunnen bestaan uit het indienen van een Beroepsschrift. Dit dient binnen 6 weken te gebeuren.
We vragen U daarom uw eventuele vragen en/of opmerkingen uiterlijk 23 september aan ons kenbaar te maken via genoemd formulier.

Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links