Sinds januari 2010 komt de Klankbordgroep Hooge Kampse Plas tweemaal per jaar bij elkaar. De groep volgt het proces van de verondieping van de Hooge Kampse Plas.
Het bedrijf K 3 Delta, (vroeger Dekker van de Kamp) kreeg de opdracht van de eigenaar van het natuurgebied, Het Utrechts Landschap, om de verondieping van de plas uit te voeren. Daarbij worden de bijzondere natuurwaarden van de Hooge Kampse Plas nauwlettend in de gaten gehouden.
Het proces verloopt goed. Het storten van vrachtwagens met schone grond gaat in gestaag tempo door.  De flora en fauna in het gebied wordt voortdurend gemeten. Tot nu toe zijn er geen negatieve gevolgen voor het milieu geconstateerd.
 
Voor meer informatie over de Hooge Kampse Plas: kijk op:
http://www.utrechtslandschap.nl/natuurgebieden/hooge-kampse-plas-polder-voordorp/meer-informatie
 
Bij de foto, van links naar rechts:
Stichting Brigida: Wim van Schaik, K3Delta: Iwan Reerink, K3Delta: Wim Vermeule, Stichting Milieuzorg Zeist e.o. + IVN : Patrick Greeven, Groenekans Landschap: Thijs Pons, Stichting het Utrechts Landschap: Ron Blom, Gemeente De Bilt Dick van Beek, Vogelwacht Utrecht + SOVON: Wigle Braaksma, Stichting het Utrechts Landschap: Hans Hoogewerf, Dorpsraad Groenekan: Trudie Siegerink. Niet op de foto, maar wel lid van de Klankbordgroep: Buurvrouw: Tiny van der Velden
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links