Wat wordt het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voor de komende jaren? Dit hebben we vastgelegd met het project ‘Groen in beeld’. Tijdens een inloopavond informeren wij u graag over het gekozen onderhoudsniveau en maken we inzichtelijk wat dit precies gaat betekenen. U bent op dinsdag 7 januari van harte welkom op het gemeentehuis. 
 
 
Groen in beeld
Hoeveel onkruid mag er tussen de tegels zitten? Hoe vaak moeten de prullenbakken in uw wijk geleegd worden? Welke onderhoudskwaliteit kunt u in uw buurt verwachten?
Het antwoord op deze vragen heeft de gemeente vastgelegd in een zogenaamd beeldkwaliteitplan groen voor de openbare ruimte.
Het budget voor onderhoud van de openbare ruimte is niet toereikend om overal maximale kwaliteit te leveren. Daarom hebben we samen met inwoners in beeld gebracht wat de huidige kwaliteit is en wat gewenst is. Op basis van deze factoren hebben we gekeken welke scenario’s mogelijk zijn voor onderhoud.
 
De raadscommissie openbare ruimte heeft op donderdag 11 december de voorkeur uitgesproken voor het scenario dat binnen het geldende budget past, maar daarnaast ook zo dicht mogelijk bij de wensen van de inwoners ligt. Dit scenario is uitgewerkt tot een beeldkwaliteitplan. In dit plan is per type gebied (woonwijken, buitengebied, centra, etc.) de kwaliteit beschreven die straks gehanteerd gaat worden. Daarbij bieden we ook ruimte aan inwoners om zelf actief bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteit in hun buurt.
 
Inloopavond
U kunt het plan inzien op dinsdag 7 januari tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Bilthoven. U kunt dan ook een reactie achterlaten. Waar mogelijk verwerken we deze nog in het plan.
 
Vervolg
Alle reacties en het definitieve plan worden naar verwachting in het voorjaar van 2014 behandeld in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het plan vaststelt, vormt het plan de komende jaren het uitgangspunt voor onderhoud van het groen en reiniging in de openbare ruimte. Voor u is dan duidelijk welke kwaliteit u kunt verwachten en de gemeente kan gerichter en efficiënter onderhoud uitvoeren.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Paul de Groot
Beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte
Gemeente de Bilt

 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links