Het is mij bekend dat qua gezondheidsrisico de Nijepoortschool Groenekan in de gevarenzone ligt. Mij was tot nog toe niet duidelijk van welke omvang dit risico was..
Dit is mij nu duidelijk geworden door het artikel in het Algemeen Dagblad van 7 nov. jl. pag.21.  
Hierbij voor degenen die dit niet gelezen hebben een samenvatting.
Het is een interview met Peter van den Hazel , milieuarts, die de dag daarop – vrijdag 8 nov. – zou gaan promoveren aan de Radbout Universiteit Nijmegen. Zijn promotieonderzoek betreft het gebrek aan lange termijnvisie op de gezondheidsrisico’s van milieuvervuiling. Fijnstof  is onzichtbaar en ruikt niet. Uit kortzichtigheid besteedt men er dan ook geen aandacht aan. Hoe noodzakelijk het is om dit wel te doen blijkt uit dit artikel.
 
De kop van het artikel is :  Scholier langs snelweg rookt 17 peuken per dag.  Dit is het passief roken van 17 sigaretten per dag.
 
Iemand die langs een snelweg woont, leeft zeven maanden korter. Maar het tast ook de kwaliteit van leven aan van die bewoner. Vermindering van longcapaciteit, astma en chronische bronchitis, hart- en vaatziekten enz.
 
Slechts de gemeenten Amsterdam, Zutphen, Harderwijk, Amersfoort en Best hebben hieruit consequenties getrokken. In die gemeenten mogen geen scholen, kinderdagverblijven en verzorgingshuizen meer gebouwd worden binnen een straal van 300 meter rond een snelweg. GGD Nederland vindt dat ook woonhuizen niet bovenop een drukke weg mogen staan..Deze gemeenten hebben met een vooruitziende blik op eigen initiatief deze maatregelen genomen. Er is geen enkele Rijksregeling op dit punt. Het Rijk laat dit geheel aan de gemeenten over.
 
De gemeente De Bilt staat niet in dit rijtje. Heb niet de indruk dat bij onze gemeente het besef leeft van de grote risico’s voor de gezondheid van haar burgers.
Zo zijn in dit jaar een groot aantal woningen opgeleverd  op het terrein van het Gemeentehuis van Maartensdijk.  Die liggen pal langs de A 27.
Heb ook niet de indruk dat men op het Gemeentehuis met ziedende haast bezig is aan de verplaatsing van de Nijepoortschool naar de Versteeglaan.
 
Het is wenselijk dat ook de gemeente De Bilt  zich aansluit bij die vijf gemeenten en hert advies van GGD Nederland opvolgt.
 
W van Schaik
Stichting Brigida 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links