Geachte mevrouw Groen en mijnheer Van den Bosch,
 
Via mijn collega’s Bas van Hell en Lianne Oosterlee heb ik uw vraag ontvangen met betrekking tot het voornemen van BENG om rond 2025 de procedures gereed te hebben voor het plaatsen van windmolens.

U vraagt concreet wie als belanghebbenden betrokken worden bij de procedures.
 
Eerst wil ik u graag melden dat de voornemens van BENG op dit gebied, niet de voornemens zijn van de gemeente.

Wij begrijpen de opstelling van BENG, de opgaven uit het Klimaatakkoord (waar naar alle waarschijnlijkheid het kabinet in het voorjaar mee zal instemmen) zijn groot en vragen ook het opwekken van duurzame energie (wind en zon) op het land.

Maar de gemeente heeft op dit moment geen plannen voor het plaatsen van windmolens.

Dat betekent niet dat er in de toekomst geen windmolens komen.

Zoals uw in uw mail aangeeft voert de gemeente op dit moment geen actief beleid t.a.v. molens, maar staat de gemeente welwillend t.o.v. initiatieven die gedragen worden door de omwonenden/belanghebbenden.

Hierin ligt besloten dat in een vroeg stadium belanghebbende/omwonenden betrokken moeten worden door de initiatiefnemers. Het gaat hierbij dus niet alleen om omwonenden die belang hebben bij de levering van energie maar om ook omwonenden die dat belang niet hebben.

Afhankelijk van de locatie zal bekeken moeten worden hoe groot de groep omwonenden is die betrokken zal moeten worden.

Ik hoop dat u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bauke Heikamp
Gemeente De Bilt
Team Strategie
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links