„Groenekan Kan Groener” !

Het politiek café op 24 februari 2014 in de Groenedaan 
 
In het kader van prioritering van doelen worden tijdens een politieke bijeenkomst in februari 
2014 een aantal stellingen voorgelegd. 
 
Onze stellingen: 

1e

Om de cultuurhistorische waarden voor Groenekan te beschermen is het streven van het 
Groenekans Landschap om de Bisschopswetering in ere te herstellen. De soms onzichtbare 
watergang dient daartoe te worden verbeterd en de overbruggingen dienen te worden 
aangepast aan het landschap. De Bisschopswetering is de kern van Groenekan. 
 
onze stelling: De Bisschopswetering dient zoveel mogelijk te worden hersteld in de 
oorspronkelijke situatie. 
 

2e

Om de taakstelling voor de gemeente De Bilt, zoals is opgedragen vanuit BRU (Beraad 
Regionaal Utrecht) zal Groenekan e.o. het gebied zijn voor de uitvoering van de regionale 
groentaak. Natuur en recreatie staat voor Groenekan e.o. centraal. 
 
onze stelling: In Groenekan is geen woningbouw toevoeging mogelijk gelet op de 
groene regionale taakstelling van de gemeente De Bilt. 
 

3e

Om Groenekan „groener” te maken dient de gemeente met behulp van een gedegen 
participatiebeleid de bewoners te enthousiasmeren en een goede taakverdeling te organiseren. 
Samen wonen en samen leven is het thema wat vele Groenekanners aanspreekt. 
 
onze stellingKunnen wij op u rekenen als het gaat om ondersteuning door inbreng van kennis en indien nodig menskracht?
 

Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links