Plaats: Groene Daan Groenekan
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening en inventarisatie agenda punten van toehoorders
 2. Mededelingen van gemeente afdeling dorpsgericht werken
 3. Notulen.
 4. Samen voor gezonde lucht - Halfjaarrapport (zie correspondentie en rapport op onze website)
 5. Geluidsproductieplafond (GPPS ) worden verruimd - bezwaarbrief gemeente (zie correspondentie op onze website)
 6. Stand van zaken en toekomst: ring Utrecht - A27
 7. Onze input in programma’s politieke partijen (vraag van SGP en GroenLinks/PvdA)
 8. Verslag van 900 jaar de Bilt
 9. Ruiterpaden
 10. Het plaatsen van informatieborden.
 11. Herstel van een ijsbaantje
 12. Onderhoud straatmeubilair
 13. Ingekomen agenda punten tijdens de bijeenkomst
 14. Rondvraag en sluiting


secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
Tel: 0651326520


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links