Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan
 
1 Vaststellen agenda
 
2 Inventarisatie punten van aanwezigen
 
3  Project informatie borden Groenekan (Laurens Huisman)
 
4   ANWB Auto maatje(De lokale vervoersservice voor en door eigen inwoners)  (Ingebracht door Christien Broecheler)
5  Ouderenhuisvesting (Ingebracht door Boudewijn Rietveld)
6  Paardenuitwerpselen (Ingebracht door Boudewijn Rietveld)
7  Brommers en de KW weg (Tonny Groen)
 
8  Nieuwbouw van de Nijepoort  (Thomas Ferguson)
 
10  Herdenking op 28 mei bij het monument van de B17
 
11. voortgang proces Ring Utrecht ( Tonny Groen)
 
12. Verslag bijeenkomst Raad van State inzake beroep verbreding A      27 ( Tonny Groen en eventueel andere aanwezige dorpsgenoten)
 
13. uitvoering verbreding A27 ( Tonny Groen) vraag aan dorpsbewoners om wensen bij de uitvoering in te brengen
 
14  Punten ingebracht door de aanwezigen
 
15  Rondvraag
 
 Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open om na te praten onder het genot van een drankje.
 
Dorpsraad Groenekan
Postbus 300
3720 AH Bilthoven
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
www.dorpsraadgroenekan.nl


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links