Plaats: Groene Daan Groenekan
Aanvang: 20.00 uur
 
Agenda

  1. Opening en inventarisatie agenda punten van toehoorders
  2. Notulen 26 november 2012
  3. Wat komt er op ons af het komend jaar aan nota’s, ontwikkelingen     etc...
  4. Evaluatie van vorig jaar
  5. Thema’s plannen voor dit jaar (agenda maken) mogelijk in samenhang met jubileum de     Bilt.
  6. Samen kijken op welke dossiers we dit jaar willen inzetten en wie daar het (voor)werk voor doet.
  7. Mededelingen van gemeente afdeling dorpsgericht werken(Miranda de Freitas)
  8. Nieuwe website
  9. Ingekomen agenda punten tijdens de bijeenkomst
  10. Rondvraag en sluiting

Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links