Plaats: Groene Daan Groenekan
Aanvang: 20.00 uur

Agenda
1 opening
2 inventarisatie agenda punten aanwezigen
3 notulen juni 2012
4 mededelingen van gemeente afdeling dorpsgericht werken(Miranda de Freitas)
5 publiciteit rond Dorpsraad
6 Groenekan en poep van paard en hond.
7 Paarden pad vanaf Rijvereniging St. Maarten naar Beukenburg
8 aanpassing maximumsnelheden hoofdwegennet (Tonny Groen)
9 (Snel)wegen rond Groenekan, informatie met betrekking tot het inpassingsatelier en de    raadsinformatieavond (Tonny Groen)
10 Evaluatie oplevering van de Vijverlaan en de Grothelaan na de rioolwerkzaamheden ( Alexander Beyleveldt)
11 ophalen plastic afval (Stephan Nossbaum )
12 ingekomen agenda punten tijdens de bijeenkomst


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links