Plaats: Groene Daan Groenekan

Aanvang: 20.00 uur
 
Agenda
1 opening
2 Presentatie raad van Kerken (Gert Landman)
Pauze
3 Plannen rond KNLTB centrum en nieuwe sporthal en zwembad (Groenekans landschap)
4 Exploitatieplan Versteeglaan (toelichting door de gemeente)
5 inventarisatie agenda punten aanwezigen
6 notulen 27 augustus 2012
7 mededelingen van gemeente afdeling dorpsgericht werken(Miranda de Freitas)
8 publiciteit rond Dorpsraad (Verslag van Tonny Groen)
9 ingekomen agenda punten tijdens de bijeenkomst
10 rondvraag en sluiting


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links