Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan
 
1 Vaststellen agenda
2 Inventarisatie punten van aanwezigen
3 Kennis maken met Laurens Huisman als nieuw dorpsraad lid
4 Kennis maken met de plaatsvervangende wijkagent.
5 Coalitie akkoord en uitnodiging aan de nieuwe wethouder.
6 Ontwikkelingen A27
7 Nieuwe Wetering aansluiting op de A27.
8 Uitslag metingen lucht buisjes 1 jaar, hoe verder?
9 Project informatie borden Groenekan.
10 Punten ingebracht door de aanwezigen
11 Rondvraag
 
Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open om gezellig na te praten. 
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links