Plaats: Groene Daan Groenekan
Aanvang: 20.00 uur

Met veel genoegen en trots kunnen wij u aankondigen dat onze dorpsgenoot professor doctor Micha de Winter van de Universiteit Utrecht, deze avond over het thema respectvol samenleven een voordracht zal verzorgen.

De eventuele verdere agenda
1 opening en inventarisatie agenda punten van toehoorders
3 notulen 28 januari 2013
4 mededelingen van gemeente afdeling dorpsgericht werken (Miranda de Freitas)
5 ingekomen agenda punten tijdens de bijeenkomst
6 rondvraag en sluiting


Dorpsgenoot en spreker deze avond is Micha de Winter, hoogleraar Pedagogiek van de Universiteit in Utrecht.
Centraal deze avond is zijn boek:

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding
Vanachter de voordeur naar democratie en verbinding.
 
Micha de winter vertelt over de achtergronden en het ontstaan van dit boek. Hij geeft voorbeelden over opvoeden in het heden en het verleden. Rode draad in zijn verhaal is: Opvoeden doe je niet als ouders alleen, dit doe je samen met een sociale omgeving rond het gezin van het kind. Sociale netwerken rond kinderen zijn cruciaal voor hun ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de school en de buurt rond het gezin.
Vreedzame school
Een aantal jaren geleden is het project gestart in de wijk Overvecht “De vreedzame school”. In de vreedzame school krijgen leerlingen een stem, mogen ze meedenken over allerlei zaken, krijgen ze verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Er worden aparte leerling mediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten.
Dit project is een succes en werkt door naar vreedzame wijk, door aan te sluiten bij de werkwijze van de scholen (gebruik van dezelfde begrippen, inspelen op de geleerde vaardigheden, zelfde pedagogische aanpak, zelfde wijze van omgaan met conflicten, zichtbaarheid van De Vreedzame Schoolprincipes, e.d.) worden de pedagogische milieus ‘aan elkaar geknoopt’, en wordt het voor de kinderen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd, en dezelfde regels en afspraken gelden. De stad Utrecht werkt in 2013 om een vreedzame stad te zijn.


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links