i.s.m. Rijkswaterstaat en de aannemer 3Angle

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan  Grothelaan 3 te Groenekan
 
De bijeenkomst staat helemaal in het teken van informatie over de uitvoering van de werkzaamheden voor de verbreding van de A27 van 2x2 naar 2x3 rijstroken en over de voorbereidingen van de aanpassingen aan de A27 van 2x3 naar 2x4 rijstroken bij Groenekan en de ring Noord (Overvecht) om Utrecht.

Programma:
- Tonny Groen, dorpsraad Groenekan over stand van zaken van de beroepsprocedure A27/ring Noord.
- Rudy Klunder, Rijkswaterstaat, over het project verbreding A1/A27
- Marieke Versteeg, aannemerscombinatie 3angle , de werkzaamheden starten nu in Groenekan en dat betekent......
introductie op de informatiemarkt :
- de tijdslijn
- opstelling werkplaatsen
- welke bomen worden nog gekapt en waar worden bomen herplaatst
- wanneer en waar komen precies de geluids schermen, hoe zien ze eruit (dwarsdoorsnede) en de grondkerende constructie.
- het werk aan de 2 viaducten, de verzorgingsplaats, en het werken aan de weg: doel is, zo snel mogelijk naar 2x3 banen.
- inclusief de kalender met werkzaamheden die overlast geven en het inrichtingsplan voor de natuur.
Met filmpje en visualisatie
 
informatiemarkt:
Hier kunt u ook uw persoonlijke vragen stellen over de gedetailleerde info.
Ook kan er praktische informatie over het project gevonden worden op www.verbredingA27A1.nl. Vragen kunt u ook stellen via het e-mailadres: vraagA27A1@ad.rws.nl of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.
 
Tijdens de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open.
 
Dorpsraad Groenekan
Marius van den Bosch
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
www.dorpsraadgroenekan.nl

Agenda

Volgende vergaderingen 2018

nog geen vergaderdata bekend

 

Links