Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan
 Ontmoeting met de wethouder voor de kern Groenekan
 Daarnaast ook nog vele andere onderwerpen
 

 1. Opening
 2. Inventarisatie agendapunten van aanwezigen.
 3. Kennismaking met de wethouder voor de kern Groenekan de heer Dolf Smolenaers en de gebiedsmakelaars Lianne Oosterlee en Bas van Hell
 4. Stichting Dorpsraad Groenekan, nieuwe bestuursleden gezocht
 5. Afronding van verbreding A27/A1.  Evaluatie. Info over beheer en onderhoud.  Info over project A27/ring Utrecht/A1 
 6. Parkeren en toegang naar de hockeyclub (buurtgroep Lindenlaan/Kastanjelaan)
 7. Noorderpark (buurtgroep Ruigenhoek) 
 8. Aanbod Vitens voor het aanleggen van een kikkerpoel of id. 
 9. Groenekanseweg bermen, plaatsen schampblokken
 10. Koningin Wilhelminaweg, verkeer remmende maatregelen, Slamlaag, fietspad, sloot tussen spoorlijn en tuinen.  
 11. Grint aanvulling groot deel park Voordaan en Oranjelaan. Stomen grintstroken of zelf onderhoud. 
 12. Uitbreiding Schoonderwoerd vlees op bedrijventerrein Larenstein 
 13. Lege schoolgebouwen voormalige vestiging van de Nijepoort. 
 14. Agendapunten van aanwezigen 
 15. Sluiting. 

 
Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open om na te praten onder het genot van een drankje.

Stichting Dorpsraad Groenekan
Vijverlaan 28
3737 RJ Groenekan
Secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links