Meerdere thema's worden uitgelicht zoals: de Noordelijke Randweg Utrecht, verbreding A27 en Zonnepanelen (duurzaam wonen).

Notulen en verslagen zijn onder "Archief" terug te lezen net als eerdere thema's.

Oproep:

De Dorpsraad wil graag van Groenekanners horen waarover wij een thema avond zouden kunnen organiseren. Agenda punten zijn ook altijd welkom. Stuur uw reactie via onze contact-pagina

Actueel:

Demonstratie boeren gemeente De Bilt
Lees hier de informatie.

Bouwplannen in Parkbos Voordaan
Lees hier de brief aan College en Raad over dit plan.

Spreekuur gebiedswethouder 
Donderdag 17 oktober is er weer gebiedswethouder spreekuur in Groenekan.
Wethouder Smolenaers is van 17.00 – 18.00 uur aanwezig in de groene Daan. 
Wethouder spreekuren staan op de website van de gemeente en worden extra aangekondigd op de gemeentenieuws pagina in de krant.
Er hangt een A4tje in dorpshuis de Groene Daan en bij van der Neut.

Samenloop voor Hoop
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2019 wordt in gemeente De Bilt de eerste SamenLoop voor Hoop gehouden; een wandelevenement waarmee geld opgehaald wordt voor kankeronderzoek

Nieuw beleid over buitenspelen
Lees hier het nieuwe beleidsplan speelruimte
Inspraakperiode Bestemmingsplan NRU (Noordelijke Rondweg Utrecht) en informatiebijeenkomst DROOM op 12 februari

Windmolens in Groenekan
Lees hier de brief aan de Dorpsraad betreffende de plannen voor windmolens in Groenekan.

Vertrekkende bestuursleden
Zowel Trudie Siegerink als Laurens Huisman hebben te kennen gegeven om afscheid te nemen als bestuurslid. Op deze pagina kunt u de reden daarvoor lezen.

Verslag bijeenkomst 12 november j.l.

Het verslag van de drukbezochte bijeenkomst is nu beschikbaar 

Uitnodiging Eet eens mee, Groenekan
Geniet u er ook zo van als er eens lekker voor u wordt gekookt en u hoeft alleen maar aan te schuiven. En als het even kan, dan ook nog in gezelschap van aardige buurtgenoten? Wij wel. Gelukkig houden wij ook nog erg van lekker koken en willen dat graag voor u doen. "Eet eens mee, Groenekan" is een intiatief van een aantal vrouwen uit Groenekan en omstreken, die eens in de maand in de Groene Daan gaan koken, gewoon voor de gezelligheid. Lees meer...

Inloopavond van 18.00 tot 20.00 uur op 5 juni 2018 in de Groene Daan te Groenekan gaat niet door.

Thema: Project Veldlaan 1 te Groenekan
 
Op deze inloop avond zouden de bouw plannen worden gepresenteerd die er zijn voor het perceel op Veldlaan 1 in Groenekan.
Deze bouwplannen kunnen nu worden bekeken op de website van de gemeente.
Door het bestuur en de commissie openbare ruimte zijn op 26 april de plannen gepubliceerd. Dat houdt in dat de bouwplannen door de gemeente geaccepteerd zijn.
 
Indien gewenst kan er tot 14 juni 2018 er bij de gemeente een zienswijze op deze plannen worden ingediend als men het niet eens is met de bouw plannen.


Landgoed ontwikkeling Boschhoeve
Controversiële dorpsbelangen

Een dergelijk onderwerp is aanleiding om het eerder ingenomen standpunt over de functie van de Dorpsraad en haar werkwijze weer naar boven te halen.
 De Dorpsraad heeft vastgesteld dat wanneer er kwesties zijn waarin verdeeldheid binnen de dorpsgemeenschap gesignaleerd wordt, de functie van de Dorpsraad vooral een platform is, waarin verschillende meningen naar voren gebracht kunnen worden. Wij vinden het dan ook van belang dat er transparantie is en de verschillende standpunten naar voren gebracht kunnen worden. Het ondernemen van actie, in welke vorm dan ook, laten we in dat geval over aan de belanghebbenden. 
Het zou mooi zijn als de Dorpsraad, door gelegenheid te geven aan het uitwisselen van meningen en standpunten en het erkennen van de diverse belangen, kan bevorderen dat er een opvatting of standpunt ontstaat, waar ieder zich in kan vinden. Maar soms is dat een utopie helaas.
Dit naar aanleiding van aan de Dorpsraad gestelde vragen om onze mening op papier te zetten.

Petitie Noordelijke Randweg Utrecht

Beste bewoner of geïnteresseerde,
De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) kan alleen goed ingepast worden als deze verdiept wordt aangelegd. Voor de doorstroming van het verkeer maakt het niet uit of er onderdoorgangen of fly-overs komen. Maar voor de omwonenden maakt het een enorm verschil. In juni stelde de Gemeente al 19 miljoen extra en afgelopen maand de Provincie 9 miljoen. Met een petitie willen wij het Rijk aansporen om ook extra te investeren in de NRU. Teken de petitie.

BENG! ontmoet Dorpsraad Groenekan

Op 30 oktober was BENG! te gast bij de dorpsraad in Groenekan, lees hier het verslag...

Uitstel beroepsprocedure verbreding A27 Ring Utrecht (2e fase voor Groenekan)

De Raad van State heeft de beroepsprocedure tegen de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht opgeschort. Reden hiervoor is een nadere uitspraak van het Europees Hof over de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Zonder deze uitspraak kan de beroepsprocedure niet starten, zo heeft de Raad van State aan Tonny Groen , Lid van de Dorpsraad en appellant laten weten. De Raad van State heeft het Europees Hof gevraagd de zaak met spoed te behandelen en voor 1 juli 2018 uitspraak te doen. Pas daarna zal het beroep A12/A27 Ring Utrecht worden behandeld. Uitspraak over de verbredingsplannen zal waarschijnlijk pas op z’n vroegst in 2019 plaatsvinden. Nog verdere vertraging is niet ondenkbaar.

Opening ruiterpad langs de Hooge Kampse Plas.

Zaterdag 30 september om 13.00 uur
Allen die bijgedragen hebben door een gift of door te helpen met de realisatie worden uitgenodigd. Liefst te paard om samen met Burgemeester Sjoerd Potters (ook te paard) het ruiterpad officieel te openen.  
Na afloop van de opening is er bij Stal van Brenk op de Voordorpssedijk 29 een mogelijkheid om allen die dit mogelijk gemaakt hebben te ontmoeten.
Dit uiteraard onder het genot van.

Persbericht: 

Landgoed Boschhoeve van Alexander Beyleveldt

Er zal op 26 juni om 19.00 uur een rondleiding door hem worden gegeven voor belangstellenden.
Start tegenover Bistro Naast de Buren aan de Groenekanseweg.
Aanmelding voor of vragen over deze rondleiding kan uitsluitend bij Alexander Beyleveldt, niet via de Dorpsraad.

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN DE BILT 

Van Ruiterspoor naar Ruiterpad

De Dorpsraad is samen met Kon. Ned. Hippische Sportbond, het Utrecht landschap, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en met hulp van het Groenekans Landschap een actie gestart om een echt ruiterpad langs de Hooge Kampse plas te realiseren.

Per week zullen wij vermelden hoeveel geld er al binnen is.
Update 27 april 2017: Inmiddels is er tot en met vandaag € 2800 binnen gekomen.
Hopelijk komt er de komende tijd nog wat bij.
Klik hier voor alle details .
 
Uw reactie inindienen op: Project A27/A12/Ring Utrecht

Zie de volgende pagina. en de directe link naar de film en de webapplicatie voor het project A27/A12 Ring Utrecht. 
Daarnaast ook de link naar ikgaverder op te nemen. Daar staan naast de film en de webapplicatie ook alle andere documenten die horen bij het OTB/MER. Informatieborden Groenekan

De Stichting 900 jaar De Bilt stimuleerde in 2013 tal van verenigingen op het gebied van sport, theater, kunst en cultuur, muziek, historisch, natuur,
onderwijs en jeugd, zorg, etc. om gezamenlijke initiatieven op te zetten. Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met de gemeente een tweetal initiatieven ontplooid, namelijk de plaatsing van informatieborden in de wijk Kloosterpark (De Bilt) en de wijk Vogelzang (Bilthoven). Lees meer...

Bij deze sturen we je een korte update met nieuws en interessante bijeenkomsten voor vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in gemeente De Bilt.


Participatie campagne voor het verbeteren van de afvaalscheiding van huiselijk afval

 

UW EIGEN POOL CHAUFFEURS
NU OOK IN GROENEKAN
Moet U boodschappen doen, naar de dokter, naar het zieken-huis voor een controle of op verjaardagsvisite?
Is het voor U moeilijk zelf te rijden of te reizen met het openbaar vervoer?
Dan kunt U gebruik maken van de VERVOERSDIENST van het Meldpunt Vrijwilligerswerk Gemeente de Bilt. Er is nu ook een pool van Groenekanse vrijwilligers die voor U willen rijden met hun eigen auto.
HOE KUNT U EEN RIT AANVRAGEN?
U belt op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur, zo mogelijk minimaal 2 dagen vóór U vervoer nodig heeft. Het nummer is: 030 – 228 77 99 (Meldpunt Vrijwilligerswerk De Bilt) Dan stelt U uw vraag: wanneer en waarheen U vervoer nodig heeft.
In het weekend en buiten de kantooruren kunt U een voicemailbericht inspreken en wordt U op de eerstvolgende werkdag teruggebeld.
Dit meldpunt regelt de afspraak met de chauffeur. U hoort hoe laat U klaar moet staan voor de auto met chauffeur. U wordt, in overleg, na afloop van Uw bezigheid weer thuis gebracht. U betaalt voor deze dienst een kilometervergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt € 0,35 per km met een minimum van € 2,80 (is gelijk aan 8 km).

Projecten A27
Vanuit de gemeente heeft Richard van der Westen het document "Verbreding A27 Case Groenekan" beschikbaar gesteld. Ook de raakvlakkenvan het andere project, Ring Utrecht wordt hierin meegenomen.

Steeds meer organisaties zoeken vrijwilligers. En dus steken organisaties vaak veel tijd en energie in werving van nieuwe vrijwilligers. Eenmaal binnen gehaald, wilt u natuurlijk ook graag dat vrijwilligers bij uw organisatie blijven. Hoe pakt u dat aan?
<lees meer>

Vervolg metingen stikstodioxide
Milieudefensie publiceerde in augustus 2013 het rapport met de resultaten van het eerste half jaar meten met palmes-diffusiebuisjes. 

Zonder o.a onze maandelijkse inzet was dit rapport er niet geweest!
Milieudefensie heeft het rapport met een aantal bezorgde Amsterdammers en meetpunt beheerders aangeboden aan de leden van de commissie verkeer van de Amsterdamse gemeenteraad.

Op woensdag 25 september presenteren ze het aan de Rotterdamse gemeenteraad. Daarnaast sturen ze het rapport naar belanghebbenden en naar een aantal kamerleden.
De link naar het rapport vind je hier:
 
Zelf kunnen we het rapport ook gebruiken om opnieuw aandacht te vragen voor het luchtkwaliteitsprobleem bij ons in de kernen.  We kunnen het aanbieden aan de gemeente en het aan de media melden. Dit bespreken we in de Dorpsraad. 
In ieder geval veel leesplezier, ondanks het serieuze onderwerp.

Laatste meetresultaten NO2 periode 12 (3 september t/m 1 oktober2013)
Vorige meetresultaten NO2 periode 10 (9 juni t/m 6 augustus 2013)
Vorige meetresultaten NO2 periode 9 (11 juni t/m 9 juli 2013)

Verslag bijeenkomst 27 mei 2013: "Meten is weten, samen voor schone en gezonde lucht" in Groenhorstcollege.


Geen Nationaal Tenniscentrum in De Bilt!

Diverse brieven over de Noordelijke Randweg Utrecht


Agenda

17-10-2019 spreekuur gebiedswethouder verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan


 

Links