Meerdere thema's worden uitgelicht zoals: de Noordelijke Randweg Utrecht, verbreding A27 en Zonnepanelen (duurzaam wonen).

Notulen en verslagen zijn onder "Archief" terug te lezen net als eerdere thema's.

Oproep:

De Dorpsraad wil graag van Groenekanners horen waarover wij een thema avond zouden kunnen organiseren. Agenda punten zijn ook altijd welkom. Stuur uw reactie via onze contact-pagina

Actueel:

Kernbijeenkomst op 21 september a.s.

VVD De Bilt nodigt inwoners van Groenekan uit voor een kernbijeenkomst op woensdag 21 september. Doel is om uit te wisselen over wat er leeft in Groenekan op het gebied van o.a. veiligheid, onderwijs, wonen en verkeer. Aanwezig zijn: raadsleden van de fractie van VVD De Bilt, waaronder fractievoorzitter Kees Lelivelt, en wethouder Jolanda van Hulst. De veiligheid wordt besproken met cijfers uit Veiligheidsbeeld 2015 en de actuele ontwikkelingen.

Programma: woensdag 21 september Locatie: Dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan
Zie ook debilt.vvd.nl 

Uw reactie inindienen op: Project A27/A12/Ring Utrecht

Zie de volgende pagina. en de directe link naar de film en de webapplicatie voor het project A27/A12 Ring Utrecht. 
Daarnaast ook de link naar ikgaverder op te nemen. Daar staan naast de film en de webapplicatie ook alle andere documenten die horen bij het OTB/MER.
 

Lumiar school

Op de Koningin Wilhelminaweg 469 in Groenekan is een initiatiefnemer bezig met het proberen te vestigen van een nieuwe schoollocatie. Informatie over het schoolsysteem van Lumiar vindt u in onderstaande link. Er is nog geen vergunningaanvraag gedaan bij de gemeente. Lees meer...

Informatieborden Groenekan

De Stichting 900 jaar De Bilt stimuleerde in 2013 tal van verenigingen op het gebied van sport, theater, kunst en cultuur, muziek, historisch, natuur,
onderwijs en jeugd, zorg, etc. om gezamenlijke initiatieven op te zetten. Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met de gemeente een tweetal initiatieven ontplooid, namelijk de plaatsing van informatieborden in de wijk Kloosterpark (De Bilt) en de wijk Vogelzang (Bilthoven). Lees meer...

Bij deze sturen we je een korte update met nieuws en interessante bijeenkomsten voor vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in gemeente De Bilt.


Participatie campagne voor het verbeteren van de afvaalscheiding van huiselijk afval

Uitspraak van de Raad van State A27/A1

De uitspraak is negatief voor ons. De minister heeft tav de Koningin Wilhelminaweg Groenekan de cijfers voldoende onderbouwd en de toename van geluidshinder door treinverkeer leidt niet tot ondraaglijk lijden.
Daarnaast mag De Goederennachttrein gewoon gemiddeld worden met de dagtreinen.
ook voor de bewoners aan de Nieuwe Wetering veranderd er niets.
Wel wordt de Minister in mijn geval, en in het geval van Nieuwe Wetering (appellanten 13 en 14 ) veroordeeld tot de proceskosten.
Teleurstellend. Vanaf het begin zijn absorberende schermen beloofd door RWS ivm de terugkaatsing van het geluid van de trein nu wordt het voor lief genomen dat het plaatsen van het scherm kan leiden tot 1.5 DNA verhoging van treingeluid. Het ontwerp van het scherm wordt belangrijker gevonden dan de toename geluid.
Maar we hebben er alles aan gedaan om het te voorkomen, dus....
Op naar de uitvoering en ... De voortrajecten Ring Utrecht.
Lees het artikel

Tonny Groen
Koningin  Wilhelminaweg 329 Groenekan
Lid Dorpsraad


UW EIGEN POOL CHAUFFEURS
NU OOK IN GROENEKAN
Moet U boodschappen doen, naar de dokter, naar het zieken-huis voor een controle of op verjaardagsvisite?
Is het voor U moeilijk zelf te rijden of te reizen met het openbaar vervoer?
Dan kunt U gebruik maken van de VERVOERSDIENST van het Meldpunt Vrijwilligerswerk Gemeente de Bilt. Er is nu ook een pool van Groenekanse vrijwilligers die voor U willen rijden met hun eigen auto.
HOE KUNT U EEN RIT AANVRAGEN?
U belt op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur, zo mogelijk minimaal 2 dagen vóór U vervoer nodig heeft. Het nummer is: 030 – 228 77 99 (Meldpunt Vrijwilligerswerk De Bilt) Dan stelt U uw vraag: wanneer en waarheen U vervoer nodig heeft.
In het weekend en buiten de kantooruren kunt U een voicemailbericht inspreken en wordt U op de eerstvolgende werkdag teruggebeld.
Dit meldpunt regelt de afspraak met de chauffeur. U hoort hoe laat U klaar moet staan voor de auto met chauffeur. U wordt, in overleg, na afloop van Uw bezigheid weer thuis gebracht. U betaalt voor deze dienst een kilometervergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt € 0,35 per km met een minimum van € 2,80 (is gelijk aan 8 km).

Projecten A27
Vanuit de gemeente heeft Richard van der Westen het document "Verbreding A27 Case Groenekan" beschikbaar gesteld. Ook de raakvlakkenvan het andere project, Ring Utrecht wordt hierin meegenomen.

Steeds meer organisaties zoeken vrijwilligers. En dus steken organisaties vaak veel tijd en energie in werving van nieuwe vrijwilligers. Eenmaal binnen gehaald, wilt u natuurlijk ook graag dat vrijwilligers bij uw organisatie blijven. Hoe pakt u dat aan?
<lees meer>

Vervolg metingen stikstodioxide
Milieudefensie publiceerde in augustus 2013 het rapport met de resultaten van het eerste half jaar meten met palmes-diffusiebuisjes. 

Zonder o.a onze maandelijkse inzet was dit rapport er niet geweest!
Milieudefensie heeft het rapport met een aantal bezorgde Amsterdammers en meetpunt beheerders aangeboden aan de leden van de commissie verkeer van de Amsterdamse gemeenteraad.

Op woensdag 25 september presenteren ze het aan de Rotterdamse gemeenteraad. Daarnaast sturen ze het rapport naar belanghebbenden en naar een aantal kamerleden.
De link naar het rapport vind je hier:
 
Zelf kunnen we het rapport ook gebruiken om opnieuw aandacht te vragen voor het luchtkwaliteitsprobleem bij ons in de kernen.  We kunnen het aanbieden aan de gemeente en het aan de media melden. Dit bespreken we in de Dorpsraad. 
In ieder geval veel leesplezier, ondanks het serieuze onderwerp.

Laatste meetresultaten NO2 periode 12 (3 september t/m 1 oktober2013)
Vorige meetresultaten NO2 periode 10 (9 juni t/m 6 augustus 2013)
Vorige meetresultaten NO2 periode 9 (11 juni t/m 9 juli 2013)

Verslag bijeenkomst 27 mei 2013: "Meten is weten, samen voor schone en gezonde lucht" in Groenhorstcollege.


Geen Nationaal Tenniscentrum in De Bilt!

Diverse brieven over de Noordelijke Randweg Utrecht


Agenda

Volgende vergaderingen 2016

6 juni

 

Links